webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> porady >> pozostałe

FTP w konsoli

autor: Mateusz Pilszek, ostatnia modyfikacja: 2008-02-24

szukaj: FTP konsola FTP konsola FTP Windows FTP Windows FTP Linux FTP Linux

FTP (File Transfer Protocol) to protokół służący do wymiany plików pomiędzy klientem a serwerem. FTP jest powszechnie używany przez webmasterów do przesyłania stron internetowych na serwer WWW.

Nowoczesne programy takie jak FileZilla oferują zaawansowane funkcje, m.in. wznawianie transferu czy szyfrowanie transmisji. Czasami jednak nie mamy do dyspozycji takiego klienta FTP. Z pomocą przychodzi wówczas program ftp, dostępny zarówno w systemie Windows, jak i większości systemów uniksowych i uniksopodobnych.

Ftp działa w konsoli/wierszu poleceń. Jest to program interaktywny – polecenia wprowadza się po znaku zachęty.

Uruchamianie programu

Aby uruchomić klienta w systemie Windows, wchodzimy do Menu Start, wybieramy pozycję „Uruchom” i w wyświetlonym okienku wpisujemy:

ftp

W systemie Linux/Unix wydajemy w konsoli polecenie:

$ ftp

Nawiązywanie połączenia z serwerem

Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlony znak zachęty (ftp>). Aby połączyć się z serwerem FTP wydajemy polecenie:

ftp> open adres_serwera

Zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła. W przypadku logowania anonimowego, jako nazwę użytkownika wprowadzamy „anonymous”. Jeżeli ukaże się błąd:

530 Login incorrect

Oznacza to, że podaliśmy błędną nazwę użytkownika i/lub hasło. Aby spróbować ponownie, wprowadzamy komendę „user”, która ponownie zapyta nas o login i hasło. Gdy logowanie powiodło się, otrzymamy komunikat:

230 User nazwa_użytkownika logged in.

Podstawowe operacje

Możemy teraz przystąpić do transferu plików. Na początek warto wyjaśnić dwa pojęcia.

Lokalny katalog roboczy, to katalog, do którego będą kopiowane pliki pobrane z serwera. Pliki wysyłane na serwer będą pobierane z tego katalogu. Aby ustawić lokalny katalog roboczy, używamy polecenia „lcd”, np.:

ftp> lcd /home/mateusz/strona

lub w przypadku systemu Windows:

ftp> lcd "C:\Documents and Settings\Mateusz\Moje dokumenty\strona"

Zdalny katalog roboczy to katalog na serwerze, do/z którego będą kopiowane pliki. Ustawiamy go komendą „cd”, np.:

ftp> cd /www/images

Aby zobaczyć, w jakim katalogu zdalnym się znajdujemy, należy użyć komendy „pwd”:

ftp> pwd
257 "/www/images" is current directory.

Polecenie „ls” wyświetla pliki i katalogi znajdujące się w zdalnym katalogu roboczym:

ftp> ls

Przesyłanie plików

Przesyłanie plików pomiędzy serwerem i klientem może odbywać się w trybie ASCII lub binarnym. W trybie ASCII niektóre bity (np. znaki końca wiersza) są modyfikowane. W przypadku trybu binarnego pliki nie są zmieniane podczas przesyłania. Niepoprawne ustawienie trybu transferu może skutkować uszkodzeniem pliku.

Ważne jest odpowiednie dobranie trybu transferu przed rozpoczęciem przesyłania plików. Tryb binarny należy zastosować dla plików wykonywalnych, archiwów, zdjęć, plików muzycznych i filmowych, dokumentów .doc i .pdf. Tryb tekstowy stosuje się m.in. do plików .txt, .html, .php, .css i innych, dla których otwarcie pliku w edytorze tekstowym zwróci czytelny tekst.

Aby ustawić typ transferu na binarny, należy wydać polecenie „binary”. Tryb ASCII ustawiamy poleceniem „ascii”. Aby dowiedzieć się, jaki tryb jest aktualnie używany, należy wydać polecenie „status”.

Po poprawnym ustawieniu trybu transferu można przystąpić do wymiany plików. Aby pobrać plik na dysk twardy, używamy komendy get:

ftp> get nazwa_pliku

Można także pobrać plik i zapisać go w katalogu roboczym pod zmienioną nazwą:

ftp> get nazwa_pliku nowa_nazwa

Istnieje także możliwość pobrania wielu plików do katalogu roboczego za pomocą jednego polecenia - „mget”:

ftp> mget plik1 plik2 plik3

Aby wysłać plik z lokalnego katalogu roboczego do katalogu zdalnego, możemy użyć polecenia „put”:

ftp> put nazwa_pliku

Można także wysłać plik pod zmienioną nazwą:

ftp> put nazwa_pliku nowa_nazwa

Możliwe jest także wysłanie na serwer wielu plików za pomocą polecenia „mput”:

ftp> mput plik1 plik2 plik3

Usuwanie plików

Usunięcie pliku odbywa się poprzez polecenie „delete”:

ftp> delete nazwa_pliku

Można także usunąć wiele plików używając polecenia mdelete:

ftp> mdelete plik1 plik2 plik3

Przerywanie połączenia

Po zakończeniu pracy należy rozłączyć się z serwerem używając komendy „disconnect”. Jeżeli nie zamierzamy łączyć się z innym serwerem (komendą „open”), możemy opuścić program poleceniem „quit”.

ftp> disconnect
ftp> quit

Inne możliwości programu

Program ftp dysponuje większymi możliwościami, niż przedstawione w artykule. Aby poznać więcej poleceń programu, należy użyć komendy „?”:

ftp> ?

Warto podkreślić, że program w systemach uniksowych jest zdecydowanie bardziej rozbudowany, niż w przypadku Windowsa. Aby poznać wszystkie możliwości programu, należy skorzystać ze strony man programu. Dla przykładu – w systemie NetBSD należy wydać następujące polecenie:

$ man 1 ftp

Mateusz Pilszek

Osoby czytające tę publikację przeglądały również:

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org