webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs php

PHP (ang. Hypertext Preprocessor) jest językiem skryptowym, służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW. Wykonywanym po stronie serwera, obecnie bardzo popularnym.

Kurs PHP zamieszczony na tej stronie pozwoli poznać podstawy tego języka. Zapoznasz się z jego składnią, pętlami, instrukcjami warunkowymi. Nauczysz się tworzyć funkcje oraz klasy. Dowiesz się jak korzystać z tablic. Przyswoisz obługę ciągu znaków oraz plików.

Część 1 - Podstawy

Co to jest PHP

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Wstawianie skryptów PHP

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Błędy i debugowanie

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Część 2 - Składnia języka

Zakańczanie instrukcji

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Komentarze

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Zmienne

autor: Piotr Kuźmiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Typy zmienych

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Zmiana typu

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Predefiniowane zmienne

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Stałe

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Część 3 - Operatory

Co to jest?

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Operatory arytmetyczne

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Operator przypisania

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Operatory operacji bitowych

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Operatory porównania

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Operator kontroli błędów

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Operator wywołania

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Operatory inkrementacji i dekrementacji

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-11

Część 4 - Struktury kontrolne

Instrukcje warunkowe

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Pętla for

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-12

Pętla while

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-12

Pętla do ... while

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-12

Przerywanie wykonań pętli

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Składnia switch

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Część 5 - Tablice

Tablice

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Tablica asocjacyjna

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-12

Przeglądanie tablic

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Sortowanie tablic

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-12

Tworzenie ciągów z tablic i odwrotnie

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Część 6 - Ponowne używanie kodu

Funkcje

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Klasy

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Instrukcje include i require

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Zasięg zmiennych

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Część 7 - Przekazywanie zmiennych między stronami

Formularze

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Upload plików

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Cookies

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

register_globals

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Część 8 - Obsługa sesji

Obsługa sesji (PHP4)

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Część 9 - Obsługa ciągów tekstowych

Wyrażenia regularne

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Porównywanie ciągów

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Wyciąganie fragmentów ciągów

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Podmienianie fragmentów ciągów

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Podmienianie znaków w ciągach

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Część 10 - Odbieranie plików od użytkownika

Odbieranie plików od użytkownika

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-03-13

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org