webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> wiadomości >> różne

Prywatność użytkowników p2p ważniejsza!

dodano: 2008-01-30, źródło: di.com.pl

szukaj: sieci p2p sieci p2p prawa autorskie prawa autorskie

Europejscy użytkownicy sieci p2p mogą na razie spać spokojnie. Trybunał Sprawiedliwości orzekł dziś, że dostawcy internetu nie muszą - zgodnie z prawem wspólnotowym - ujawniać danych osobowych internautów po to, by zapewnić skuteczną ochronę praw autorskich. Orzeczenie dotyczy spraw cywilnych.

"Prawo wspólnotowe nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku ujawnienia danych osobowych w ramach postępowania cywilnego w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw autorskich" - czytamy w komunikacie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczącym sprawy (C-275/06) - Promusicae vs. Telefónica. Oznacza to, że ochrona praw własności intelektualnych nie może naruszać wymogów związanych z ochroną danych osobowych.

Jak dodano w komunikacie, dyrektywy dotyczące ochrony danych osobowych stwarzają państwom członkowskim UE możliwość ustanowienia wyjątków od obowiązku zagwarantowania poufności danych o ruchu.

Wyrok dotyczył sprawy wniesionej do sądu hiszpańskiego przez stowarzyszenie Promusicae (hiszpański odpowiednik polskiego ZAiKSu), zrzeszające producentów i wydawców nagrań muzycznych oraz opracowań audiowizualnych. Promusicae chciało by sąd nakazał dostawcy internetu Telefónica ujawnienie tożsamości i adresu niektórych klientów tej firmy, na podstawie dostarczonych danych w postaci adresu IP oraz daty i godziny połączenia. Dane te potrzebne były do wszczęcia postępowania cywilnego przeciwko tym osobom.

Według Promusicae osoby te wymieniały się plikami w internecie przy pomocy oprogramowania KaZaA. Nie tylko pobierały, ale także udostępniały na swoich komputerach nagrania, do których majątkowe prawa autorskie należą do członków Promusicae.

Telefónica odmówiła przekazania tych danych. Sprawa trafiła do hiszpańskiego sądu, który najpierw stanął po stronie stowarzyszenia Promusicae. Telefónica odwołała się uzasadniając, że hiszpańskie prawo zezwala na taką procedurę tylko w ramach dochodzenia karnego lub w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej. W tej sytuacji sąd hiszpański zwrócił się o pomoc do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich pytając, czy w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw autorskich prawo wspólnotowe zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia obowiązku przekazania danych osobowych w ramach postępowania cywilnego

Trybunał wskazał, że dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE) nie zobowiązuje państw członkowskich do przewidzenia obowiązku ujawnienia danych osobowych w ramach postępowania cywilnego. Ponadto Trybunał stwierdził, że także dyrektywy z zakresu własności intelektualnej (2000/31/WE, 2001/29/WE, 2004/48/WE) nie zobowiązują państw członkowskich do ustanowienia, w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw autorskich, obowiązku przekazania danych osobowych w ramach postępowania cywilnego.

Zdaniem Trybunału istotne w tej sprawie jest zapewnienie równowagi między poszczególnymi prawami podstawowymi chronionymi przez wspólnotowy porządek prawny. Władze i sądy państw członkowskich mają zatem obowiązek nie tylko dokonywać wykładni ich prawa krajowego w sposób zgodny ze wspomnianymi dyrektywami, lecz również czuwać, by nie opierać się na takiej wykładni tych dyrektyw, która pozostawałby w konflikcie z wspomnianymi prawami podstawowymi lub z innymi ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, takimi jak zasada proporcjonalności.

Krzysztof Gontarek - Dziennik Internautów - www.di.com.pl

Osoby czytające tę wiadomość przeglądały również:

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org