webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs mysql >> Część 2

Analiza błędów

autor: Piotr Kuźmiński, ostatnia modyfikacja: 2007-10-14

szukaj: analiza błędów analiza błędów mysql_error mysql_error kurs mysql kurs mysql

Często nasz kod zawiera błędy, jednak jeśli nawet jakaś operacja się nie powiedzie my nie zostaniemy o tym poinformowani. Co zrobić aby uniknąć takich sytuacji lub chociaż odpowiednio je przeanalizować?

Podczas pierwszej lekcji zwróciłem uwagę, że jeśli wykonanie zapytania, jakie wysłaliśmy do serwera nie powiedzie się funkcja mysql_query() zwróci wartość FALSE, w takim wypadku należałoby odpowiednio wykorzystać fakt, że o ty wiemy. Funkcja mysql_error() zawiera treść błędu baz danych MySQL, jeśli takowy istnieje. Teraz w połączeniu z elementarną instrukcją If otrzymujemy bardzo potężne narzędzie służące analizie błędów. Poniższy kawałek kodu przedstawia jak zatrzymywać program i wyświetlać komunikat błędu:

$sql = mysql_connect('mojserwer.pl', 'foo', 'off')
or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych: '.mysql_error());

mysql_select_db('nazwa_bazy')
or die('Nie mogę wybrać bazy: '.mysql_error());

if (!$zaptanie=@mysql_query("tresc zapytania")) /* Sprawdza czy wykonanie powiodło się */
echo 'Bład zapytania MySQL, odpowiedź serwera: '.mysql_error(); /* Drukuje błąd na stronie */
else /* Jeśli błąd nie wystąpił kontynuuje działanie programu */
{
/* dalsze dzialanie skryptu */
}

Piotr Kuźmiński

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Szukasz wykonawcy?
Tworzenie stron.
Skontaktuj się z nami!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org