webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs javascript >> Część 3

Operatory

autor: Piotr Rzeźniczak, ostatnia modyfikacja: 2008-02-25

szukaj: operatory w JavaScript operatory w JavaScript kurs JavaScript kurs JavaScript

W dwóch powyższych linijkach kodu użyliśmy operatora + łączenia stringów. Dzięki niemu możemy wypisywać złożone zdania, zmieniające się w zależności od zmiennych. Jeżeli przy łączeniu różnych typów zmiennych występuje string i operator łączenia +, pozostałe zmienne są przekształcane również na string.

Zestawienie operatorów używanych w JavaScript:

Operatory Arytmetycze

Operator Opis Przykład Wynik
+ Dodawanie x=3
x=x+4
7
- Odejmowanie x=4
x=6-x
2
* Mnożenie x=3
x=x*5
15
/ Dzielenie 10/5
9/2
2
4.5
% Modulo (reszta z dzielenia) 4%3
12%8
8%2
1
4
0
++ Zwiększanie o 1 x=2
x++
x=3
-- Zmniejszanie o 1 x=4
x--
x=3

Operatory przypisania

Operator Przykład Równoważne z
= x=y  
+= x+=7 x=x+7
-= x-=3 x=x-3
*= x*=y x=x*y
/= x/=y x=x/y
%= x%=y x=x%y

Operatory porównania

Operator Opis Przykład
== jest równe 2==3 wynik:fałsz
!= nie jest równe 2!=3 wynik:prawda
> jest większe 25>3 wynik:prawda
< jest mniejsze 2<3 wynik:prawda
>= większe lub równe 25>=3 wynik:prawda
<= mniejsze lub równe 2<=3 wynik:prawda

Operatory logiczne

Operator Opis Przykład
&& i x=3
y=4
(x < 9 && y > 2)
wynik:prawda
|| lub x=3
y=4
(x==8 || y==6)
wynik:fałsz
! zaprzeczenie x=3
y=4
!(x==y) wynik:prawda

Piotr Rzeźniczak

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org