webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs php >> Część 5

Tablice

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-10-12

szukaj: tablice tablice kurs php kurs php

Tablice są bardzo specyficznym typem zmiennych - są to, najprościej mówiąc, zmienne zawierające w sobie uporządkowany zbiór zmiennych. Do zmiennych tych uzyskuje się dostęp przez liczbę w nawiasie kwadratowym podane bezpośrednio po nazwie zmiennej - tablicy. Liczba ta to tak zwany indeks - numer kolejny zmiennej w tablicy.

Tak samo przypisuje się wartość do tablicy. Przykład:

<?

$tablica[0] = "Wpis numer 0";
$tablice[1] = "Wpis numer 1";
$tablica[2] = "Wpis numer 2";

echo $tablica[2]; // Wyświetlony zostanie napis "Wpis numer 2";

?>

Aby po prostu dodać kolejny wpis na końcu tabeli wystarczy przy przypisywaniu wartości nie wpisywać indeksu do nawiasów kwadratowych. Jeśli w ten sposób dodawane są wpisy do nowej tablicy, to pierwszy wpis ma indeks 0.

Indeks można też podawać ze zmiennej, a nawet z innej tablicy czy funkcji:

<?

$tab1[] = 1;
$tab1[] = 0;
$tab1[] = 3;
$tab1[] = 2;

$tab2[] = "Pierwszy";
$tab2[] = "Drugi";
$tab2[] = "Trzeci";
$tab2[] = "Czwarty";

echo $tab2[$tab1[2]];

?>

Elementem tablicy może być każdy typ zmiennej (z innymi tablicami i obiektami włącznie).

Leszek 'leon' Krupiński

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org