webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs php >> Część 9

Wyciąganie fragmentów ciągów

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-10-12

szukaj: kurs php kurs php

Bardzo często zachodzi potrzeba wyciągnięcia ze zmiennej tekstowej tylko pewnego jej fragmentu. Najłatwiej jest jeśli znana jest długość wyciąganego fragmentu i pozycja w której się znajduje w zmiennej. Np. jeśli ze zmiennej zawieracjącej "1992/11/19" chcemy wyciągnąć rok. Wiadomo, że rok jest na samym początku i ma 4 znaki.

Najłatwiej jest użyć funkcji substr(). Jako pierwszy paramter pobiera ona ciąg z którego będzie wycinany fragment, jako drugi miejsce, z którego będzie rozpoczęte wycinanie (0 jeśli od pierwszego znaku, liczba ujemna jeśli ma to być ilość znaków od końca), a ostatni, opcjonalny parametr wskazuje ilość znaków do wycięcia (jeśli pominie się ten parametr, to zwrócony zostanie pod-ciąg od wskazanego znaku początkowego do końca ciągu). A więc tym przypadku wywołanie funkcji substr() będzie wyglądało tak:

<?

$data = "1992/11/19";

$rok = substr($data, 0, 4);

?>

Ale to oczywiście najprostsza z sytuacji. Bardziej skomplikowanym przykładem będzie wyciągnięcie z tej samej daty wszystkich pól. Można oczywiście 3 razy używać funkcję substr, ale wydajniejszą metodą jest rozbicie tekstu na tablicę korzystając z opisanej przy okazji tablic funkcji explode. Tak więc po takim fragmencie kodu:

<?

$data = "1992/11/19";

$tablica = explode("/", $data);

?>

w pierwszym elemencie tablicy znajdować się będzie rok, w drugim a w trzecim dzień z podanej daty. Można także użyć tej funkcji w bardziej skomplikowany sposób - do rozbicia ciągu zawierającego datę i czas:

<?

$tekst = "19/11/1982 01:43:12";

$dataiczas = explode(" ", $tekst);
$data = explode("/", $dataiczas[0]);
$czas = explode(":", $dataiczas[1]);

?>

Teraz tablica $data zawiera dzień, miesiąc i rok a tablica $czas godzinę, minutę i sekundę. Ale co jeśli godzina zawiera setne części sekundy, które podawane są po kropce? Robić jeszcze jedno rozbicie? To już za dużo. Lepiej jest użyć funkcję split(), która funkcjonuje w podobny sposób co explode, ale rozbija tekst nie za pomocą zwykłych ciągów znaków, ale za pomocą wyrażeń regularnych. Tak więc cały string zawierający datę i czas (z setnymi sekundami włącznie) można rozbić za pomocą jednego wywołania funkcji split():

<?

$tekst = "19/11/1982 01:43:12.10";

$tablica = split("[ /:.]", $tekst);

?>

Teraz w tablicy $tablica znajdować się będą po kolei: dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta, sekunda i setna część sekundy.

Może też zajść potrzeba wyciągnięcia fragmentu ciągu do jakiegoś znaku, np. pierwszego zdania z jakiegoś tekstu. Wtedy można użyć połączenia funkcji substr() i strpos(), która zwraca numer znaku gdzie znajduje się pierwsze wystąpienie ciągu podanego jako drugi parametr w ciągu podanym jako pierwszy parametr, lub false jeśli pierwszy ciąg nie zawiera w sobie drugiego. A więc pierwsze zdanie podanego ciągu można uzyskać tak:

<?

$tekst = "To jest tekst. Tego zdania nie będzie widać.";

$zdanie = substr($tekst, 0, strpos($tekst, "."));

?>

Zmienna $zdanie powinna zawierać "To jest tekst" - bez kropki na końcu.

Leszek 'leon' Krupiński

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org