webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs php >> Część 3

Operatory inkrementacji i dekrementacji

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-10-10

szukaj: inkrementacja inkrementacja dekrementacja dekrementacja kurs php kurs php

Operatory te występują w większości języków programowania. Służą one do zmniejszenia lub zwiększenia wartości danej zmiennej o 1. Każdy operator można stosować na 2 sposoby: preinkrementacja/predekrementacja - najpierw wartość zmiennej zostanie zmieniona, a później zwrócona, lub postinkrementacji/postdekrementacji - najpierw zostanie zwrócona wartość zmiennej, a następnie wartość zmiennej zostanie zmieniona.

Przykład Nazwa Wynik
++$a Preinkrementacja Zwiększa $a o jeden, a następnie zwraca $a.
$a++ Postinkrementacja Zwraca $a, a następnie zwiększa $a o jeden.
--$a Predekrementacja Zmniejsza $a o jeden, po czym zwraca $a.
$a-- Postdekrementacja Zwraca $a, po czym zmniejsza $a o jeden.

W zrozumieniu zasad działania tych operatorów pomocny może być ten przykład:

<?
echo "<h3>Postinkrementacja";
$a = 5;
echo "Powinno być 5: " . $a++ . "<br>\n";
echo "Powinno być 6: " . $a . "<br>\n";

echo "<h3>Preinkrementacja";
$a = 5;
echo "Powinno być 6: " . ++$a . "<br>\n";
echo "Powinno być 6: " . $a . "<br>\n";

echo "<h3>Postdekrementacja";
$a = 5;
echo "Powinno być 5: " . $a-- . "<br>\n";
echo "Powinno być 4: " . $a . "<br>\n";

echo "<h3>Predekrementacja;";
$a = 5;
echo "Powinno być 4: " . --$a . "<br>\n";
echo "Powinno być 4: " . $a . "<br>;\n";
?>

Leszek 'leon' Krupiński

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Chcesz zaistnieć w sieci?
Strony www.
Sprawdź nas!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org