webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs php >> Część 3

Operator przypisania

autor: Leszek 'leon' Krupiński, ostatnia modyfikacja: 2007-10-10

szukaj: operatory przypisania operatory przypisania kurs php kurs php

Podstawowym operatorem przypisania jest symbol '='. Oczywiście nie oznacza on 'jest równe'. Wyrażenie $b = 5 oznacza, że zmienna $b przyjmuje wartość równą 5. Zmiennej można przypisać także wartość innej zmiennej: $b = 5; $a = $b; - zmienna $a przyjmie wartość 5.

Zmiennym można przypisywać nie tylko konkretne wartości, ale też wartości innych zmiennych. Wartości te można przypisywać kaskadowo, przy czym wartości przypisywane będą od prawej do lewej, np.:

<?
$nazwa = $inna_nazwa = $trzecia_nazwa = 5;
?>

W tym wypadku wszystkim zmiennym zostanie przypisana wartość 5. Operator przypisania można łączyć z operatorami arytmetycznymi i operatorem łączenia ciągów:

Przykład Wynik
$a += 2 Do zmiennej $a dodane zostanie 2
$a -= 2 Od zmiennej $a odjęte zostanie 2
$a *= 2 Zmienna $a zostanie pomnożona przez 2
$a /= 2 Zmienna $a dodane podzielona przez 2
$a %= 2 Zmienna $a przyjmie wartość reszty z dzielenia $a przez 2
$a .= " dalszy ciąg" Do zmiennej $a na końcu dodany zostanie ciąg " dalszy ciąg"

Leszek 'leon' Krupiński

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Oczekujesz profesjonalnej obługi?
Strony internetowe.
Zobacz nasze realizacje!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org