webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs javascript >> Część 6

Obiekt Date

autor: Piotr Rzeźniczak, ostatnia modyfikacja: 2007-06-27

szukaj: obiekt date obiekt date kurs javascript kurs javascript

Często zdarza się sytuacja w której zmuszeni jesteśmy używać daty i czasu. Do wszystkich operacji na czasie służy obiekt date.

Korzystanie z daty wiąże się z wywołaniem konstruktora obiektu DATE:

var today=new Date() // bez parametrów

Zawartość obiektu Date można odczytywać dla żądanej daty - podając jako parametry:

var someDate=new Date(milisekundy)
var someDate=new Date("Miesiac dd, rrrr gg:mm:ss")
var someDate=new Date("Miesiac dd, rrrr")
var someDate=new Date(rr,mm,dd,gg,mm,ss)
var someDate=new Date(rr,mm,dd)

miesiące są liczone od zera: styczeń to 0 a grudzień 11

Metody

nazwa opis
.getTime() Liczba milisekund od 1970-01-01 od godziny 00:00:00 czasu Greenwich
.getTimezoneOffset() Zwraca różnicę czasu lokalnego i GMT
.getYear() Określony rok minus 1900;czterocyfrowe oznaczenia dla roku 2000 i kolejnych
.getFullYear() Rok w postaci 4-cyfrowej
.getUTCFullYear() Rok w postaci 4-cyfrowej czasu uniwersalnego
.getMonth() Miesiąc roku (0-11)
.getUTCMonth() Miesiąc roku czasu uniwersalnego
.getDate() Dzień miesiąca (1-31)
.getUTCDate() Dzień miesiąca czasu uniwersalnego
.getDay() Dzień tygodnia (niedziela=0) (0-6)
.getUTCDay() Dzień tygodnia czasu uniwersalnego
.getHours() Godzina dnia w zapisie 24-godzinnym (0-23)
.getUTCHours() Godzina dnia czasu uniwersalnego
.getMinutes() Minuta godziny (0-59)
.getUTCMinutes() Minuta godziny czasu uniwersalnego
.getSeconds() Sekunda minuty (0-59)
.getUTCSeconds() Sekunda minuty czasu uniwersalnego
.getMilliseconds() Milisekunda sekundy (0-999)
.getUTCMilliseconds() Milisekunda sekundy czasu uniwersalnego
.setTime(val) Ustawia liczbę milisekund od 1970-01-01 od godziny 00:00:00 czasu Greenwich
.setYear(val) Ustawia rok minus 1900; czterocyfrowe oznaczenia dla roku 2000 i kolejnych
.setFullYear(val) Ustawia rok w postaci 4-cyfrowej
.setUTCFullYear(val) Ustawia rok w postaci 4-cyfrowej czasu uniwersalnego
.setMonth(val) Ustawia miesiąc roku (0-11)
.setUTCMonth(val) Ustawia miesiąc roku czasu uniwersalnego
.setDate(val) Ustawia dzień miesiąca (1-31)
.setUTCDate(val) Ustawia dzień miesiąca czasu uniwersalnego
.setDay(val) Ustawia dzień tygodnia (niedziela=0) (0-6)
.setUTCDay(val) Ustawia dzień tygodnia czasu uniwersalnego
.setHours(val) Ustawia godzinę dnia w zapisie 24-godzinnym (0-23)
.setUTCHours(val) Ustawia godzinę dnia czasu uniwersalnego
.setMinutes(val) Ustawia minutę godziny (0-59)
.setUTCMinutes(val) Ustawia minutę godziny czasu uniwersalnego
.setSeconds(val) Ustawia sekundę minuty (0-59)
.setUTCSeconds(val) Ustawia sekundę minuty czasu uniwersalnego
.setMilliseconds(val) Ustawia milisekundę sekundy (0-999)
.setUTCMilliseconds(val) Ustawia milisekundę sekundy czasu uniwersalnego
.parse() Zwraca string z datą - jako ilość milisekund od 1 stycznia 1970 00:00:00
.toGMTString() Zwraca stringa z datą ustawioną na GMT
.toLocaleString() Zwraca stringa z datą lokalną
.toString() Zwraca stringa z datą

Przy obliczeniach na datach najlepiej operować na milisekundach.

Piotr Rzeźniczak

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org