webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs javascript >> Część 6

Obiekt Math

autor: Piotr Rzeźniczak, ostatnia modyfikacja: 2007-06-27

szukaj: obiekt math obiekt math kurs javascript kurs javascript

Gdy potrzebujemy wykonać bardziej skomplikowane operacje matematyczne poza tymi, które umożliwiają operatory arytmetyczne, korzystamy ze stałych i funkcji obiektu MATH.

Przykładowo, gdy chcemy wylosować jakąś liczbę:

iczba=Math.random()

Stałe:

symbol opis
E Podstawa logarytmu naturalnego - liczba e
LN2 Logarytm naturalny z 2
LN10 Logarytm naturalny z 10
LOG2E Logarytm z e przy podstawie 2
LOG10E Logarytm z e przy podstawie 10
PI Liczba Pi
SQRT1_2 Odwrotność pierwiastka kwadratowego z 2
SQRT2 Pierwiastek kwadratowy z 2

Funkcje:

nazwa opis
abs(x) Wartość bezwzględna liczby
acos(x) Arcus cosinus liczby
asin(x) Arcus sinus liczby
atan(x) Arcus tangens liczby
atan2(y,x) Zwraca kąt od osi x do punktu y
ceil(x) Zwraca najbliższą liczbę całkowitą większą lub równą x
exp(x) zwraca e do potęgi x
floor(x) Zwraca najbliższą liczbę całkowitą mniejszą lub równą x
log(x) logarytm naturalny z x
max(x,y) Zwraca większą z dwóch liczb
min(x,y) Zwraca mniejszą z dwóch liczb
pow(x,y) Zwraca x do potęgi y
random() Zwraca losową liczbę rzeczywistą z przedziału 0 - 1
round(x) Zaokrągla x do liczby całkowitej
sqrt(x) pierwiastek liczby
sin(x) sinus liczby
cos(x) cosinus liczby
tan(x) tangens liczby

Piotr Rzeźniczak

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org