webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs javascript >> Część 6

Obiekt String

autor: Piotr Rzeźniczak, ostatnia modyfikacja: 2007-06-27

szukaj: obiekt string obiekt string kurs javascript kurs javascript

Znaki specjalne wewnątrz łańcuchów:

Składnia: tworzenie obiektu string:

var napis=new String("łańcuch znaków")

Korzystanie z metod i wlaściwości:

string.właściwość|metoda

Właściwości

nazwa opis uwagi
length zwraca długość łańcucha (int) tylko odczyt
prototype obiekt - prototyp odczyt i zapis; NN3 IE4

Metody rozbioru łańcuchów

nazwa opis uwagi
.charAt(n) zwraca:znak na pozycji n w stringu
np. ostatni znak: napis.charAt(napis.length-1)
 
.charCodeAt([n]) zwraca:liczba odpowiadająca znakowi
String.fromCharCode(kod1[,kodn]) zwraca:napis ze znaków
NN4 IE4
.concat(napis2) zwraca:połączony łańcuch znaków
"abc".concat("def") // = "abcdef"
NN4 IE4
.indexOf(szukane[,indexPocz]) numer indexu łańcucha, od którego zaczyna się szukane; gdy łańcuch nie zostanie odnaleziony zwracane jest -1  
.lastIndexOf(szukane[,indexPocz]) przeszukiwanie rozpoczyna się od końca, także od podanego indexu w kierunku początku łańcucha
"banany".lastIndexOf("a",2) // wynik =1
 
.match(wyrażenieRegularne) zwraca: tablicę łańcuchów spełniających kryteria NN4 IE4
.replace(wyrReg, nowyŁańcuch) podmienia nowymŁańcuchem odpowiadające ciągi w stringu NN4 IE4
.search(wyrReg) zwraca:liczbę całkowitą określającą pozycję w łańcuchu; różnica z indexOf() polega na tym, że tu używane jest wyrażenie regularne NN4 IE4
.slice(indexPocz[, indexKońc]) podobnie jak substring()
łańcuch.substring(4, (łańcuch.length-2))
łańcuch.slice(4, -2) // da to samo
NN4 IE4
.split( "znakOddzielający" [,maksymalnaLiczba]) zwraca: tablica oddzielonych od siebie elementów
NN3 IE4
.substr(początek[,długość]) podobnie jak substring - 2 parametr określa długość łańcucha  
.substring(indexA, indexB) zwraca: łańcuch od idxA do idxB  
.toLowerCase()
.toUpperCase()
zmienia litery na mała
zmienia litery na wielkie
 

Metody formatujące łańcuchy

sposób użycia wynik
napis.anchor("abc") <A NAME="abc">NaPiS</A>
napis.blink() <BLINK>NaPiS</BLINK>
napis.bold() <B>NaPiS</B>
napis.fixed() <TT>NaPiS</TT>
napis.fontcolor("red") <FONT COLOR="red">NaPiS</FONT>
napis.fontsize(2) <FONT SIZE="2">NaPiS</FONT>
napis.italics() <I>NaPiS</I>
napis.link("http://www.w3c.org") <A HREF="http://www.w3c.org">NaPiS</A>
napis.big() <BIG>NaPiS</BIG>
napis.small() <SMALL>NaPiS</SMALL>
napis.strike() <STRIKE>NaPiS</STRIKE>
napis.sub() <SUB>NaPiS</SUB>
napis.sup() <SUP>NaPiS</SUP>
escape("Ala ma\nkota") Ala%20ma%0Akota
unescape("Ala%20ma%20kota") Ala ma kota

Piotr Rzeźniczak

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org